Strona główna » Floating » Sesja floating – przeciwwskazania

Sesja floating – przeciwwskazania

  • epilepsja
  • niskie ciśnienie tętnicze krwi
  • menstruacja
  • otwarte niezagojone rany, skaleczenia
  • spożycie alkoholu i środków psychoaktywnych
  • depilacja i golenie bezpośrednio przed zabiegiem
  • klaustrofobia
  • wszczepiony rozrusznik serca
  • nowotwory złośliwe skóry

Przed zabiegiem zalecane jest zasięgnięcie porady lekarskiej przez kobiety w ciąży, osoby otyłe, z chorobami lub dolegliwościami serca, ze zbyt wysokim/niskim ciśnieniem, z zaburzeniami układu krążenia, mające cukrzycę, a także zażywające lekarstwa, zwłaszcza takie, które w wyniku podwyższonej temperatury mogą powodować senność, wywierać wpływ na pracę serca, ciśnienie i krążenie krwi.